Terminai ir sąlygos

Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis

  1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1  UAB „Parkinta“,  juridinio asmens kodas 304045501, toliau vadinama Paslaugos teikėju. Šia Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugos gavėjui (Fizinis/ Juridinis asmuo, kuris užsiregistruoja Interneto svetainėje www.cityparking.lt ir (ar) naudojasi Paslaugos teikėjo teikiamomis Automobilių stovėjimo vietos paslaugomis) už užmokestį laikinai naudotis automobilių stovėjimo aikštelės vietomis (toliau – Automobilių stovėjimo vietos arba Vietos), esančiomis automobilių stovėjimo aikštelėje (toliau – Aikštelė), o Paslaugos gavėjas įsipareigoja už Automobilių stovėjimo vietos paslaugą mokėti Paslaugos mokestį.

  1. PASLAUGOS TEIKĖJO PAREIGOS IR TEISĖS

2.1  Paslaugos teikėjas įsipareigoja įtraukti Paslaugos gavėjo duomenis, (Vardas ir Pavardė, telefono numeris, automobilio modelis, automobilio valstybinis numeris), į Automobilių stovėjimo aikštelės elektroninę sistemą.

2.2 Paslaugos teikėjas įsipareigoja užtikrinti Paslaugos gavėjo pasirinktą Automobilių stovėjimo vietos naudojimo laiką, visu Paslaugos teikimo termino laikotarpiu.

2.3  Paslaugos teikėjas įsipareigoja rūpintis Automobilių stovėjimo aikštelės priežiūra, aptarnavimu, einamuoju remontu, bei išlaikymu.

  1. PASLAUGOS GAVĖJO PAREIGOS IR TEISĖS

3.1  Paslaugos gavėjas įsipareigoja Automobilių stovėjimo vietą ir Automobilių stovėjimo aikštelę naudoti tvarkingai ir tinkamai, t.y. nešiukšlinti, negadinti dangos, tvoros, pastatų, Aikštelės įrangos, Aikštelėje neremontuoti automobilių, neplauti, neatlikti perkrovimo iš vieno automobilio į kitą darbų, ir pan.

3.2 Paslaugos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad į Aikštelę patekę Paslaugos gavėjo automobiliai būtų techniškai tvarkingi (neleistų tepalų, nebraižytų Automobilių stovėjimo aikštelės dangos, kitų automobilių ir pan.).

3.3  Paslaugos gavėjas įsipareigoja apmokėti savo lėšomis Aikštelės gedimų šalinimą, bei tokių gedimų padarinius, taip pat Aikštelės bendros būklės pablogėjimą, jeigu tai įvyko dėl Paslaugos gavėjo kaltės.

3.4  Paslaugos gavėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku mokėti Paslaugos mokestį ir kitus jam priskirtus mokėjimus, numatytus šioje Sutartyje.

3.5 Paslaugų gavėjas, patvirtina ir sutinka apmokėti už Papildomas automobilių stovėjimo vietas ir laiką (jei tokie atsiras), pagal Paslaugų tiekėjo pateiktą sąskaitą.

3.6  Paslaugos gavėjas įsipareigoja Automobilių stovėjimo aikštelėje laikytis ir užtikrinti, kad į Automobilių stovėjimo aikštelę patekę Paslaugos gavėjo automobiliai laikytųsi saugaus greičio bei kitų LR įstatymuose įtvirtintų Kelių eismo taisyklių reikalavimų, priešgaisrinio saugumo reikalavimų, motorinių transporto priemonių eksploatacijos ir saugumo technikos reikalavimų ir kt.

3.7 Paslaugos gavėjas įsipareigoja nedelsiant raštu pranešti Paslaugos teikėjui apie transporto priemonių arba atsakingų asmenų, turinčių šios sutarties pagrindu teisę naudotis Paslauga, pasikeitimą.

  1. ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1   Automobilių stovėjimo vietos paslaugos mokesčio dydžiai (toliau – Paslaugos mokestis):

4.1.1 Aikštelės esančios Mindaugo g. 42, Vilnius:

Eil. Nr. Automobilių stovėjimo vietos paslauga

(vienas automobilis, viena aikštelė)

Papildomų automobilių stovėjimo

 vietos ir laikas

Pavadinimas Naudojimo laikas Kaina

EUR/mėn.

Naudojimo laikas  Kaina

EUR/val.

4.1.1.1 PARA Pirmadienis – Sekmadienis

00.00 – 24.00 val.

39,00 PARA
4.1.1.2 DIENA Pirmadienis – Penktadienis

07.00 – 18.00 val.

29,00 Papildomos val. įkainis 0,30
4.1.1.3 NAKTIS Pirmadienis – Penktadienis

17.00 – 08.00 val.

Pirmadienis – Sekmadienis: 00.00 – 24.00 val.

19,00 Papildomos val. įkainis 0,60

4.1.2 Aikštelės esančios Radvilų g. 5, Tilto g. 11, Žygimantų g. 3, Vilnius:

Eil. Nr. Automobilių stovėjimo vietos paslauga

(vienas automobilis, viena aikštelė)

Papildomų automobilių stovėjimo

 vietos ir laikas

Pavadinimas Naudojimo laikas Kaina

EUR/mėn.

Naudojimo laikas  Kaina

EUR/val.

4.1.2.1 PARA Pirmadienis – Sekmadienis

00.00 – 24.00 val.

79,00 PARA
4.1.2.2 DIENA Pirmadienis – Penktadienis

07.00 – 18.00 val.

69,00 Papildomos val. įkainis 0,30
4.1.2.3 NAKTIS Pirmadienis – Penktadienis

17.00 – 08.00 val.

Šeštadienis – Sekmadienis: 00.00 – 24.00 val.

29,00 Papildomos val. įkainis 0,60

4.1.3 Aikštelės esančios Ateities g. 15, Vilnius:

Eil. Nr. Automobilių stovėjimo vietos paslauga (vienas automobilis, viena aikštelė) Papildomų automobilių stovėjimo  vietos ir laikas
Pavadinimas Naudojimo laikas Kaina EUR/mėn. Naudojimo laikas  Kaina EUR/val.
4.1.3.1 PARA Pirmadienis – Sekmadienis

00.00 – 24.00 val.

25,00 PARA

4.1.4 Aikštelės esančios Ateities g. 44, Vilnius:

Eil. Nr. Automobilių stovėjimo vietos paslauga (vienas automobilis, viena aikštelė) Papildomų automobilių stovėjimo  vietos ir laikas
Pavadinimas Naudojimo laikas Kaina EUR/mėn. Naudojimo laikas  Kaina EUR/val.
4.1.4.1 PARA Pirmadienis – Sekmadienis

00.00 – 24.00 val.

29,00 PARA

4.1.5 Aikštelės esančios Dariaus ir Girėno g. 28, Vilnius:

Eil. Nr. Automobilių stovėjimo vietos paslauga (vienas automobilis, viena aikštelė) Papildomų automobilių stovėjimo  vietos ir laikas
Pavadinimas Naudojimo laikas Kaina EUR/mėn. Naudojimo laikas  Kaina EUR/val.
4.1.5.1 Ilgalaikis parkavimas 00.00 – 24.00 val. Lengvieji automobiliai: 39,00

Sunkiasvoriai automobiliai: 59,00

4.1.5.2 Trumpalaikis parkavimas 00.00 – 24.00 val. Lengvieji automobiliai: 3,00

Sunkiasvoriai automobiliai: 6,00

PARA

4.1.6 Aikštelės esančios Pelesos g. 3A, Vilnius:

Eil. Nr. Automobilių stovėjimo vietos paslauga (vienas automobilis, viena aikštelė) Papildomų automobilių stovėjimo  vietos ir laikas
Pavadinimas Naudojimo laikas Kaina EUR/mėn. Naudojimo laikas  Kaina EUR/val.
4.1.6.1 Ilgalaikis parkavimas 00.00 – 24.00 val. Lengvieji automobiliai: 40,00

Sunkiasvoriai automobiliai: 45,00

4.1.6.2 Trumpalaikis parkavimas 00.00 – 24.00 val. Lengvieji automobiliai: 2,5

Sunkiasvoriai automobiliai: 4,00

PARA

4.1.7 Aikštelės esančios Panerių g. 42, Vilnius:

Eil. Nr. Automobilių stovėjimo vietos paslauga (vienas automobilis, viena aikštelė) Papildomų automobilių stovėjimo  vietos ir laikas
Pavadinimas Naudojimo laikas Kaina EUR/mėn. Naudojimo laikas  Kaina EUR/val.
4.1.7.1 PARA Pirmadienis – Sekmadienis

00.00 – 24.00 val.

39,00 PARA
4.1.7.2 DIENA Pirmadienis – Penktadienis

07.00 – 18.00 val.

29,00 Papildomos val. įkainis 0,30
4.1.7.3 NAKTIS Pirmadienis – Penktadienis

17.00 – 08.00 val.

Pirmadienis – Sekmadienis: 00.00 – 24.00 val.

19,00 Papildomos val. įkainis 0,60

4.1.8 Aikštelės esančios T. Kosciuškos g. 6, Vilnius:

Eil. Nr. Automobilių stovėjimo vietos paslauga (vienas automobilis, viena aikštelė) Papildomų automobilių stovėjimo  vietos ir laikas
Pavadinimas Naudojimo laikas Kaina EUR/mėn. Naudojimo laikas  Kaina EUR/val.
4.1.8.1 PARA Pirmadienis – Sekmadienis

00.00 – 24.00 val.

39,00 PARA
4.1.8.2 DIENA Pirmadienis – Penktadienis

07.00 – 18.00 val.

29,00 Papildomos val. įkainis 0,30
4.1.8.3 NAKTIS Pirmadienis – Penktadienis

17.00 – 08.00 val.

Pirmadienis – Sekmadienis: 00.00 – 24.00 val.

19,00 Papildomos val. įkainis 0,60

4.1.9 Aikštelės esančios Ulonų g. 1, Vilnius:

Eil. Nr. Automobilių stovėjimo vietos paslauga (vienas automobilis, viena aikštelė) Papildomų automobilių stovėjimo  vietos ir laikas
Pavadinimas Naudojimo laikas Kaina EUR/mėn. Naudojimo laikas  Kaina EUR/val.
4.1.9.1 PARA Pirmadienis – Sekmadienis

00.00 – 24.00 val.

25,00 PARA

4.2 Papildomas automobilių stovėjimo vietos naudojimo laikas apvalinamas valandomis (pvz. 59 min=1 val., 61 min= 2 val. ir t.t.).

4.3 Už papildomą automobilį(-ius) mokamą Papildomų automobilių stovėjimo vietos ir laiko kaina, už kiekvieną papildomą automobilį atskirai.

4.4 Paslaugų teikėjas į pirmąją sąskaitą už Paslaugas už kiekvieną kortelę įtraukia Kortelės kainos dydžio mokestį. Paslaugų gavėjui išduodamos vienos Kortelės kaina yra 7 EUR (be PVM).

4.5 Paslaugos mokestis mokamas už kalendorinį mėnesį į priekį. Paslaugos gavėjas įsipareigoja Paslaugos mokestį sumokėti 3 darbo dienos iki Paslaugos teikimo pradžios.

4.6 Paslaugų gavėjui atlikus apmokėjimą už Paslaugą pagal šios sutarties punkto Nr. 4.2. reikalavimus, paslaugos pradedamos teikti per 3 dienas (Paslaugos teikimo pradžios data yra trečios dienos 00:00 val., skaičiuojant po apmokėjimo atlikto pagal šios sutarties punkto Nr. 4.2 reikalavimus).

4.7 Nesant nurodytai paslaugos teikimo pabaigos datai, laikoma kad sutartis galioja neterminuotai.

4.8 Šalys sutaria, kad Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro Paslaugos gavėjo sutikimo, keisti šioje Sutartyje numatytus mokesčius (Paslaugos mokestį, kitus mokesčius ir kt.) atsiskaitymų struktūrą, mokėjimo tvarką apie tai informuodamas Paslaugos gavėją.

4.9 Visi mokėjimai atliekami mokėjimo pavedimais į Paslaugos teikėjo sąskaitą.

  1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1   Pažeidus šioje Sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, Paslaugos gavėjas įsipareigoja mokėti Paslaugos teikėjui 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2  Šalys sutaria, kad jei Paslaugos gavėjas ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų vėluoja sumokėti Paslaugos mokestį ir/ar kitus mokesčius, tai Paslaugos teikėjas, be atskiro pranešimo, turi teisę apriboti/sustabdyti Paslaugos gavėjo teisę naudotis Aikštele, iki pilno Paslaugos mokesčio sumokėjimo.

5.3  Jei į Automobilių stovėjimo aikštelę įvažiavęs Paslaugos gavėjo automobilis pastatomas taip, kad užima daugiau nei vieną Automobilio stovėjimo vietą arba apriboja kitų Automobilio stovėjimo vietų naudojimą (t.y. padaro sunkiai naudojamą(-as) arba nenaudojamą kitą(-as) Automobilio stovėjimo vietą(-as)), tai Paslaugos gavėjas sutinka ir įsipareigoja, ne ginčo tvarka, apmokėti Paslaugos teikėjui už papildomai užimtas Vietas.

5.4 Jei Paslaugos gavėjas piktnaudžiauja bandydamas pastatyti daugiau automobilių arba kitų transporto priemonių tuo pačiu metu, nei yra suderinta šioje Sutartyje, tai Paslaugos gavėjas sutinka ir įsipareigoja, ne ginčo tvarka, apmokėti Paslaugos tiekėjui už papildomai užimtą Vietą (-as) pagal įkainius nurodytus šios sutarties punkte Nr. 4.

5.5 Jeigu Paslaugos gavėjas uždelsė atsiskaityti pagal Sutartį, Paslaugos gavėjo mokėjimai užskaitomi tokia tvarka: netesybos (baudos, delspinigiai); pradelsti įsiskolinimai; einamieji mokėjimai; Paslaugos teikėjo dėl Paslaugos gavėjo patirti nuostoliai.

5.6 Šalys susitaria ir patvirtina, kad Paslaugos teikėjas neatsako už žalą, padarytą Paslaugos gavėjo turtui, esančiam Automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat Paslaugos teikėjas nėra materialiai atsakingas už transporto priemonės sugadinimą dėl kitų vairuotojų (klientų) neatsargumo.

5.7 Kiekviena Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei įrodo, kad Sutartis nevykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Šalis, kuri dėl tokių aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų, privalo per trumpiausią įmanomą terminą, tačiau ne ilgiau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas, raštu informuoti kitą šalį apie tokių aplinkybių atsiradimą. Esant tokioms aplinkybėms, Šalies įsipareigojimų vykdymas atidedamas iki tokių aplinkybių pasibaigimo.

  1. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1 Šalys sutaria, kad Sutartis vienašališkai šioje Sutartyje numatytais pagrindais nutraukiama raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  1. KITOS NUOSTATOS

7.1 Bet koks ginčas ar nesutarimas dėl šios Sutarties ir/ar susijęs su ja, kuris per 30 (trisdešimt) dienų nuo vienos Šalies pareikšto reikalavimo dėl įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiamas derybų keliu, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka pagal Paslaugos teikėjo buveinės adresą.

7.2 Šalių siunčiami pagal šią Sutartį ir/ar su ja susiję pranešimai privalo būti rašytinės formos ir siunčiami faksu, registruotu laišku, laišku su įteikimu, el.paštu ar per kurjerį, išskyrus tuos atvejus, kai ši Sutartis numato konkretų pranešimų siuntimo būdą.

Abi Šalys perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir galimas pasekmes, laisva valia pasirašė šią sutartį kaip dokumentą, atitinkantį jų poreikius ir tikslus.